Наші координати:
61001, м. Харків,
вул. Тюрінська, 5
(098) 058 78 02
Докладніше...
Архіви новин
f3
f3
f3

Самоврядування

План роботи учнівського самоврядування на 2023-2024 н.р.

Склад учнівського парламенту у 2023-2024 н.р.

 


 

Сьогодні виникла соціальна потреба у формуванні такої особистості, яка могла б самостійно вирішувати як щоденні, так і масштабні громадські завдання. Таку науку – «управління суспільством» – наша молодь вивчає на практиці, бере участь у самоврядуванні. В училищі створена нова виховна система, основана на учнівському самоврядуванні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яка є як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання у них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

Основоположним у побудові структури учнівського самоврядування в училищі стало використання основних ознак реального суспільного буття з метою створення середовища, яке вчить і виховує уміння існувати в умовах громадянського суспільства.

Створена в училищі модель самоврядування за формою схожа на парламентську республіку. Девіз самоврядування «Наше майбутнє – в наших руках».

Учнівський Парламент ДПТНЗ ХВПУСП складається з Ради навчальних груп, куди входить старостат учнівських груп.

Структурна схема
організації учнівського самоврядування в ДПТНЗ
«Харківське вище професійне училище сфери послуг»

 

При Учнівському Парламенті створені і працюють постійно діючі комісії:

 • Інформаційна комісія
 • Комісія з навчальної та виробничої діяльності
 • Комісія зі зв’язків з громадськістю
 • Комісія дисципліни, порядку та правової культури
 • Комісія соціального захисту
 • Комісія з проведення дозвілля
 • Комісія з патріотичного виховання
 • Комісія зі спорту та здорового способу життя

 

Інформаційна комісія

Мета: Поширювати інформацію про діяльність Учнівського Парламенту через засоби масової інформації, виховувати правову культуру та політичну грамотність учнів.

 • Організація випуску училищної газети «Новини».
 • Організація роботи відео студії та прес-центру.
 • Організація роботи радіогазети з рубриками, що знайомлять з подіями в училищі, гуртожитках та в місті.
 • Проведення соціологічних опитувань.
 • Випуск фотомонтажів.
 • Випуск стінних листівок в групах.
 • Організація та проведення круглих столів з участю лекторів.
 • Проведення конкурсів стіннівок.
 • Випуск інформаційних бюлетенів.
 • Випуск музичних та вітальних програм для учнів та педколективу.
 • Робота по формуванню громадської думки учнів.

 

Комісія з навчальної та виробничої діяльності

Мета: Виховувати почуття гордості за свою професію, розуміння того, що отримані навики в навчальному процесі дадуть змогу в майбутньому добре працевлаштуватись, бути потрібними службі побуту.

 • Контроль за режимом проходження навчального процесу.
 • Сумісна робота з адміністрацією по укріпленню матеріально-технічної бази майстерень швейного профілю.
 • Контроль за станом техніки безпеки і охорони праці в училищі.
 • Контроль за успішністю у навчальних групах.
 • Виявлення невстигаючих учнів і організація для них додаткових занять.
 • Участь в організації виробничої практики на базових підприємствах і приватних фірмах.
 • Участь в організації училищних конкурсів професійної майстерності.
 • Участь в обласних конкурсах професійної майстерності.
 • Проведення свят першого виробу.
 • Проведення фестивалів професійної майстерності.
 • Співпраця з підприємствами служби побуту.

 

Комісія зі зв’язків з громадськістю

Мета: Налагодити зв’язок з представниками інших навчальних закладів для поширення власних ідей, для обміну досвідом, взаємозбагачення, залучити до роботи цікавих людей, розширити коло знайомств, зав’язати дружні стосунки з творчими колективами, державними діячами, талановитими людьми, залучити учнів до співпраці з різноманітними службами та організаціями.

 • Співпраця з громадськими державними організаціями та листування з ними.
 • Зустрічі з випускниками училища, що мають значні успіхи в роботі. Ознайомлення з досвідом молодих відомими модельєрів одягу та зачісок.
 • Зв’язок з творчими колективами парку Палацу культури «Перемога», колективом музею Клавдії Шульженко.
 • Зв’язок і співпраця з фондом «По спасінню дітей та підлітків України від наркотиків».
 • Зв’язок з творчим колективом Харківської обласної філармонії, оперним театром, планетарієм.
 • Сумісна робота з туристичним агентством «Круїз».
 • Зв’язок та співпраця з навчальними закладами системи профтехосвіти.
 • Співпраця з обласною жіночою громадською організацією «Крок до життя».

 

Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Мета: Виховувати висококультурну особистість, навчати ввічливо поводити себе в будь-якому колективі, шанувати старших, прищеплювати почуття відповідальності за ближнього, за майно.

 • Випуск інформаційних бюлетенів про стан дисципліни в групах, випуск фотомонтажів, радіогазет.
 • Спільна робота зі штабом профілактики .
 • Організація психологічної допомоги учням, що її потребують (психологічна служба «Довіра»).
 • Контроль за виконанням внутрішнього розпорядку в училищі та в гуртожитках.
 • Організація та проведення лекцій з правової культури, брейн-рингів та круглих столів «Чи знаєш ти закон?»
 • Щоденний контроль за відвідуванням учнів занять, ведення журналу відвідування.
 • Організація циклу бесід «Про культуру спілкування».
 • Втілення в життя програми «Десять заповідей Сухомлинського».
 • Спільна робота Учнівського Парламенту, штабу профілактики з управлінням у справах неповнолітніх Московської районної ради та ЦССМ Московського району м. Харкова.
 • Сумісна робота учнівського парламенту, штабу профілактики та ОКМДН Московського РОХГУ УМВД України з попередження правопорушень серед підлітків.
 • Проведення сумісних заходів і засідань з Радою гуртожитку.

 

Комісія соціального захисту

Мета: Виховувати в учнів здатність до співпереживання, почуття гуманності та людяності, уміння жити за принципами «Людина людині товариш та брат». Навчати умінню надавати допомогу потребуючим її, умінню робити добро. Створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

 • Виявлення в групах учнів, які потребують допомоги: сиріт, напівсиріт, чорнобильців, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів.
 • Участь у розподілі та наданні матеріальної допомоги потребуючим її.
 • Виділення малозабезпеченим учням безкоштовних квитків в театри, музеї тощо.
 • Робота з батьками дітей з проблемних сімей (відвідування на дому, бесіди).
 • Вирішення питань з безкоштовного ремонту речей, пошиття одягу дітям-сиротам та дітям з багатодітних сімей.
 • Організація догляду за хворими учнями, відвідування у лікарнях, зв’язок з батьками тощо.
 • Організація збору матеріальної допомоги для купівлі медикаментів.
 • Організація групи соціальних досліджень, проведення тестів, відповідних опитувань.
 • Робота з примирення сторін у вирішенні конфліктних ситуацій (забезпечення публічного вибачення, попередження тощо).

 

Комісія з проведення дозвілля

Мета: Привчити учнів до змістового проведення вільного часу, навчити самостійно організовувати різноманітні заходи на високому рівні, проводити свята, екскурсії, конкурси та розважальні програми.

 • Проведення тематичних вечорів «Осінній бал», «День Валентина» тощо сумісно з Радами гуртожитків.
 • Організація та проведення КВК, конкурсів «А, ну-мо, дівчата», «Любов з першого погляду»…
 • Організація днів іменинників у групах та гуртожитках.
 • Організація та проведення екскурсій у музеї, планетарій, на різноманітні виставки.
 • Участь в організації розважальних шоу-програм з демонстраціями моделей одягу та зачісок.
 • Проведення конкурсів художньої самодіяльності.
 • Організаційна робота по залученню учнів у гуртки художньої та технічної творчості, контроль за відвідуванням.
 • Організація та проведення молодіжних дискотек та вечорів відпочинку.
 • Організація та проведення літературних вечорів, диспутів та вікторин.
 • Проведення українських вечорниць та народних свят.
 • Культпоходи в театри та кінотеатри міста Харкова.
 • Зустрічі з письменниками, поетами, художниками міста Харкова.

 

Комісія з патріотичного виховання

Мета: Плекати дух любові до рідної землі, слова, пісні, традицій, виховувати патріотизм, національну гідність, поглиблювати знання з історії, культури рідного народу; залучати всіх учнів до просвітницької діяльності.

 • Пропаганда рідної мови.
 • Організація і проведення тематичних свят (святкування днів народження відомих українських митців.
 • Поповнення експонатами кімнати Бойової слави.
 • Організація зустрічей з ветеранами Великої Вітчизняної війни. (уроки мужності).
 • Організація екскурсій по місцях Бойової слави українського народу.
 • Організація та проведення конкурсу військово-патріотичної пісні.
 • Організація екскурсій по пам’ятних та історичних місцях міста Харкова.
 • Відвідування Меморіалу Слави в лісопарку.
 • Організація автобусної екскурсії до Меморіалу в Дробицькому яру.
 • Пропагандистсько-роз’яснювальна робота направлена на укріплення зв’язку поколінь – тематичні вечори «Козацькому роду – нема переводу», «Гетьмани України».
 • Робота щодо збирання та упорядкування матеріалів до відкриття музею історії училища, присвяченого 60-річному ювілею.

 

Комісія зі спорту та здорового способу життя

Мета: Залучити учнів до активної участі в училищних та міських змаганнях, зацікавити роботою спортивних секцій, пропагувати здоровий спосіб життя.

 • Організація спортивних заходів (футбольні, волейбольні матчі, шахові, тенісні турніри, спортивні ігри тощо).
 • Організація і проведення лекцій, бесід з пропаганди здорового способу життя, із запрошенням спеціалістів: лікарів-наркологів, психологів, венерологів.
 • Випуск інформаційних бюлетенів щодо боротьби з палінням, вживанням алкоголю та наркотиків.
 • Проведення сумісних заходів з громадським «Фондом спасіння дітей та підлітків України від наркотиків».
 • Пропаганда здорового харчування.
 • Пропаганда профілактичного медичного огляду з метою боротьби зі СНІДом.
 • Пропаганда безпечного сексу.
 • Проведення рейдів під девізом «Ні палінню!».
 • Проведення Днів Здоров’я.

 

Правовою базою Учнівського Парламенту є статут в основу якого взяті Конституція України, Закон «Про професійну освіту», «Концепція громадянського виховання», Декларація про права дитини, Правила учнів ДПТНЗ «ХВПУ СП».

За основу взяли цілі та завдання навчального закладу:

 • формування національної самосвідомості в учнів;
 • формування активної життєвої позиції в учнів;
 • формування в учнівської молоді поваги до праці та людини праці.

Статут Учнівського Парламенту та його комісії діють в межах, установлених Конституцією України, та відповідно до Закону «Про молодіжні організації», Закону «Про об’єднання громадян».

У своїй діяльності Учнівський Парламент керується законодавством України та власним статутом.

Учнівський Парламент – добровільна організація учнів, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами.

Членом Учнівського Парламенту може бути кожен учень училища, який дотримується Декларації прав та обов’язків Учнівського Парламенту.

Учнівський Парламент обирається на звітно-виборній конференції учнів на початку навчального року.

Голова Парламенту та його заступник обирається відкритим голосуванням.

Символами Учнівського Парламенту є: Прапор, Герб, Гімн. Девіз Учнівського Парламенту «Наше майбутнє – в наших руках».

На засіданнях Учнівського Парламенту, які проводяться 1 раз на місяць, заслуховуються звіти голів комісій, обговорюються організаційні питання діяльності комісій, питання преміювання учнів.

Підтримка директора є необхідною умовою роботи учнівського самоврядування, так як Учнівський Парламент юридично несамостійний.

В Учнівському Парламенті переважають демократичні основи:

 • в училищі створена морально-психологічна атмосфера, яка сприяє виявленню талантів і розвитку потенційних можливостей кожної особистості та творчих здібностей учнів;
 • змінюються лідери учнівського самоврядування на демократичній альтернативній основі;
 • організована періодична звітність керівних органів Парламенту перед учнями та викладачами;
 • забезпечується широка гласність роботи органів Учнівського Парламенту;
 • визначаються переможці для нагородження, заохочення.

Принципами діяльності органів учнівського самоврядування є:

 • гуманізм,
 • демократичність,
 • зорієнтованість на позитивні соціальні дії,
 • наступність,
 • плюралізм,
 • самостійність.

Діяльність Учнівського Парламенту багатогранна:

 • контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в училищі і в гуртожитках;
 • контроль за успішністю в училищі та вечірній школі;
 • робота зі спонсорами;
 • акції милосердя;
 • соціальний захист учнів пільгового контингенту;
 • організація акцій на захист природи та озеленення території училища і гуртожитків;
 • організація змагань на кращу навчальну групу;
 • організація змагань на кращу кімнату та кращий поверх у гуртожитках;
 • допомога ветеранам Великої Вітчизняної війни та ветеранам праці;
 • організація роботи гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості;
 • участь в організації та проведенні тематичних свят, фестивалів, конкурсів професійної майстерності, конкурсів художньої самодіяльності;
 • робота з суспільними громадськими організаціями;
 • організація та діяльність волонтерського руху.

Система виховної роботи в гуртожитках, як і в училищі, заснована на учнівському самоврядуванні.

Участь учнівської молоді в діяльності органів самоврядування – це можливість знайти себе, здобути навички професійного зростання, досвід спілкування, принциповості, пройти школу лідера і керівника.

Управлінський орган учнівського самоврядування у гуртожитках – це Рада гуртожитку, вона є складовою частиною Учнівського парламенту.

Учнівське самоврядування у гуртожитках училища – багатогранне, воно охоплює різні сфери діяльності, сприяє зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває організаторські, управлінські здібності, формує навички і звички майбутнього працівника.

Дозвілля у гуртожитку є важливою сферою соціалізації особистості. Особистість набуває ціннісних орієнтацій, знань, досвіду не лише за умов систематичного навчання, а й у процесі спілкування, відпочинку, розважально-ігрової діяльності.

На початку навчального року оголошується училищний огляд-конкурс на кращу кімнату і кращий поверх у гуртожитках під назвою “У колі друзів”. Мета даного конкурсу створити умови в гуртожитках для соціального самовизначення учнівської молоді, розкриття їх творчого потенціалу та покращення житлово-побутових умов. Журі підводить підсумки конкурсів за І та ІІ півріччя. Дана форма роботи в гуртожитках підвищує роль учнівського самоврядування, розвиває господарчо-побутові уміння і навички учнів, ініціативу та творчість, поліпшує культуру поведінки.

Учнівське самоврядування:

 • сприяє соціалізації особистості;
 • забезпечує виховання якостей, які необхідні для подолання складностей соціального життя;
 • розвиває організаторські здібності учнівської молоді;
 • формує почуття відповідальності;
 • виховує самостійність та ініціативність;
 • сприяє самоактивізації, здійсненню саморегулювання, самоконтролю.

Досвід діяльності учнівського самоврядування у ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг» показав, що така форма організації учнівського колективу є одним із найбільш дієвих способів вирішення проблеми спільного життя; водночас вона є і школою, що навчає демократії, мистецтву жити разом.

Завдяки злагодженій роботі різних ступенів учнівського парламенту у нас вирішені наступні проблеми:

 • протягом останніх 15 років ремонтом житлових кімнат та кімнат спільного користування займаються учні разом з батьківським комітетом;
 • організована охорона громадського порядку в гуртожитку та на території біля гуртожитку і училища;
 • ведеться контроль за виконанням правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • контролюється відвідування та успішність учнів вечірньої школи;
 • надається активна допомога в організації дозвілля;
 • вирішуються питання матеріальних та побутових винагород.

Учнівське самоврядування – організація, яка складається з учнів, створюється учнями і існує для учнів. А учні, які є членами учнівського самоврядування, проходять перші кроки управлінця, самовдосконалюються, стають більш відповідальними, мобільними, завзятими; формується їх особистість. Учні вчаться демократії, співробітництву, мистецтву жити і працювати в колективі. Робота в учнівському парламенті допомагає багатьом учням адаптуватися в цьому світі, дає змогу бути конкурентоспроможним на ринку праці, допомагає визначитися в житті.

Учнівське самоврядування дозволяє учням училища розкрити такі соціальні якості людини, як толерантність, критичність та конструктивність мислення, повага до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання. Воно спонукає до осмислення власної ролі у життєдіяльності колективу і є реальним фактором формування демократичних, правових засад і традицій у міжособистісному спілкуванні учнівської молоді, їх підготовки до розбудови громадянського суспільства нашої України.

Підсумовуючи, зазначимо, що доцільно організоване за змістом і формою учнівське самоврядування містить потужний виховний потенціал, розвиває лідерські якості, формує соціальний досвід та ціннісні орієнтації, створює простір для самореалізації, сприяє усвідомленню особистістю своїх прав, свобод, обов’язків, вияву самостійності учнівської молоді, самоствердженню у суспільно-значущій діяльності, захищає від негативних впливів соціального середовища, виховує активних громадян держави.

Досвід переконливо показує: Учнівська республіка – це ефективна форма підготовки свого гідного і прогресивного майбутнього.

 

 

f3
f3   f3
f3 f3 f3 f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3

f4

ped

ped

ped