Наші координати:
61001, м. Харків,
вул. Тюрінська, 5
(098) 058 78 02
Докладніше...
Архіви новин
f3
f3
f3

Теоретичне навчання

Перед сучасними педагогами стоїть непросте завдання – розуміти сучасних учнів і переходити разом з ними до інформаційного суспільства, використовувати такі форми і способи навчання, які стимулюють та розвивають пізнавальний інтерес, творчу уяву, швидкість та гнучкість мислення здобувачів освіти, формують у них навички роботи з інформацією, активізують самостійну роботу і, одночасно, забезпечують якість навчання на кожному його етапі.

Викладачі Харківського вищого професійного училища сфери послуг впроваджують на уроках теоретичного навчання нові сучасні методи, прийоми та види навчальної діяльності і таким чином навчають учнів розвивати свої природні здібності і творче мислення, керувати своїми знаннями, планувати свою навчальну діяльність, прищеплюють навички самостійної роботи. Учні училища – не пасивні слухачі, а учасники, співавтори освітнього процесу.

Уроки професійно-теоретичного підготовки в Харківському вищому професійному училищі сфери послуг проводять як досвідчені, з ґрунтовними знаннями і уміннями, так і молоді, активні, ініціативні викладачі, які однакового закохані в свою справу. На уроках постійно використовуються відеофільми, мультимедійні презентації, наочні посібники в поєднанні з лекційним матеріалом, що дає змогу досконало оволодіти навчальним матеріалом.

Предмети професійно-теоретичного підготовки з професії «Перукар (перукар-модельєр)» – перукарську справу, матеріалознавство, санітарію і гігієну – веде викладач-методист Хмеленко Світлана Федорівна. Викладач має всебічну професійну підготовку, заняття проводить на високому науково-методичному рівні. Світлана Федорівна – творча особистість, яка вносить новизну у зміст дисциплін, які викладає. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у навчальному процесі.

Предмети професійно-теоретичного підготовки з професій «Кравець» і «Закрійник» – конструювання одягу, моделювання і художнє оформлення одягу, технологію розкрою, історію костюма, САПР одягу – веде старший викладач Смоліна Надія Юріївна. Надія Юріївна – досвідчений педагог та умілий організатор, який постійно вдосконалює свій професійний рівень, проводить уроки з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів. Вимагає від учнів старанності, дисципліни, уважності.

Предмети професійно-теоретичного підготовки з професії «Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття, взуттьовик з ремонту взуття» – конструювання взуття, технологію виготовлення взуття, обладнання, матеріалознавство – веде викладач вищої категорії Матвійчук Михайло Васильович. Михайло Васильович – досвідчений педагог із багаторічним досвідом роботи. Його урокам притаманна атмосфера доброзичливості та активної співпраці, а ставленню до учнів – щирість, гармонійне поєднання вимогливості, піклування, поваги до особистості.

Предмети професійно-теоретичного підготовки з професії «Адміністратор» (Документаційне забезпечення управління; Планування, організація і технологія управління персоналом; Організація обслуговування відвідувачів; Основи рекламного маркетингу і дизайну), а також загальнопрофесійну дисципліну «Основи галузевої економіки і підприємництва» веде викладач другої категорії Верхогляд Вікторія Олексіївна. Вікторія Олексіївна – молодий талановитий педагог, велику увагу приділяє самоосвіті, вдосконаленню свого професійного рівня. Викладач на заняттях створює проблемні ситуації, враховує індивідуальні особливості та інтереси учнів, рівень їхньої підготовленості, здійснює індивідуалізацію навчання та диференційний підхід.

Такі загальнопрофесійні дисципліни, що вивчаються під час опанування будь-якої професії, як «Охорона праці», «Інформаційні технології», «Професійна етика»,  веде старший викладач Кулак Юлія Анатоліївна – відповідальний і досвідчений педагог, людина високих моральних принципів.  Діяльність викладача спрямована на професійний розвиток майбутнього фахівця та забезпечення умов для розвитку індивідуальних здібностей учнів. Юлія Анатоліївна вміє створити доброзичливі стосунки з учнями, але водночас вимоглива до них.

Предмети «Обладнання швейних підприємство» і «Обладнання швейного виробництва» для професій «Кравець» і «Закрійник», а також загальнопрофесійні дисципліни «Техніка пошуку роботи» і «Ділова активність» веде викладач вищої категорії Соколенко Ірина Валентинівна. Свою викладацьку діяльність викладач вибудовує на базі концептуально обґрунтованого компетентнісного підходу. Багато уваги приділяє Ірина Валентинівна формуванню та зміцненню критичного мислення учнів. У колі колег та учнів викладач користується повагою, має авторитет компетентного, вимогливого, справедливого педагога, що тяжіє до постійного оновлення діяльності на базі традицій, перевірених часом.

Такі дисципліни, як «Спеціальний малюнок» та «Спеціальне малювання», веде молодий викладач другої категорії Пірог Вікторія Юріївна. Ці предмети мають велике значення для розвитку творчих здібностей учнів, що необхідні фахівцям з професій «Кравець», «Закрійник», «Перукар», «Манікюрник», «Візажист». Також Вікторія Юріївна викладає спецдисципліни з професії «Ювелір» – Матеріалознавство, Історію ювелірного мистецтва. Вікторія Юріївна – креативний педагог, який спонукає учнів до розвитку своїх здібностей, насамперед художніх.

f3   f3
f3 f3 f3 f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3

f4

ped

ped

ped