Наші координати:
61001, м. Харків,
вул. Тюрінська, 5
(098) 058 78 02
Докладніше...
Архіви новин
f3
f3
f3

Правила поведінки, права та обов’язки здобувачів освіти ДПТНЗ ХВПУСП

Права та обов’язки здобувачів освіти
ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Здобувачі освіти мають право на:
 • навчання впродовж життя та академічну мобільність;
 • індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;
 • якісні освітні послуги;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • збереження місця навчання на період проходження військової служби за призовом та/або під час мобілізації, на особливий період;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.
Здобувачі освіти зобов’язані:
 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ДПТНЗ ХВПУСП.

Правила поведінки здобувачів освіти в училищі

I. Загальні положення

1.1. Постійно турбуватися про авторитет і честь училища, поважати традиції колективу.

1.2. Виконувати правила внутрішнього розпорядку училища.

1.3. Берегти власний час та інших, майно навчального закладу, економити матеріали, воду, паливно-енергетичні ресурси.

1.4. Брати активну участь заходах, які спрямовані на  покращення умов навчально-виховного процесу, у заходах після уроків, займатися самообслуговуванням.

1.5. Приділяти особливу увагу питанням особистої та громадської гігієни, у тому числі не смітити, не палити, не вживати спиртних напоїв.

1.6. Додержуватися законодавства, моральних, етичних норм.

1.7.  Забороняється вживання непристойних виразів і жестів, цькування, приниження. Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки .

1.8.  Поза межами закладу освіти учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я училища.

II. Початок робочого дня в училища

2.1. Приходити в училище чистим та охайним, за 10 хв. до початку уроків, або практичних занять.

2.2. Увійшовши в корпус, зняти головний убір та верхній одяг та здати його до роздягальні.

2.3. Рухатися в училищі, дотримуючись правої сторони.

2.4. Не приносити з собою сторонні речі.

2.5. Запізнившись, отримати дозвіл на допуск до навчання у майстра виробничого навчання.

III. На уроці

3.1. При привітанні викладача або інших дорослих учні мовчки встають, вітають тих, хто зайшли, і сідають на місце після дозволу.

3.2. На парті має бути учнівське приладдя.

3.3. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших  від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

3.4. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у викладача, піднявши руку.

3.5. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання викладачу або відповісти на питання педагога, він піднімає руку.

3.6. Під час уроку учень має право ставити питання викладачу, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

3.7. Учень має право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

3.8. Дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки під час теоретичного та виробничого навчання.

3.6. Перед початком  виробничого навчання або виробничої практики учні перевіряють машини, інструменти. Про пошкодження інструментів необхідно повідомити майстра в/н.

3.7. Збитки навмисне заподіяні учнями училищу, підприємству чи організації, відшкодовуються ними особисто, або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

3.8.  Не дозволяється користуватися  мобільним телефоном іншими гаджетами на уроках.

3.9. Після закінчення останнього уроку, або за необхідності черговим прибрати кабінет та здати його завідуючому кабінетом.

IV. Поведінка здобувачів освіти в на перервах

4.1. Підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці;

4.2. Вийти з кабінету, якщо попросить викладач та провітрити приміщення;

4.3. Час перерви – особистий час кожного здобувача освіти. Він може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен заважати іншим.

4.4. Під час перерви учні можуть вільно переміщатися по училищу, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, майстерня, спортзал).

4.5. Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, непристосованих для цього.

4.6. Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

4.7. В училищі  категорично забороняється тютюнопаління.

4.8. Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

4.9. На перервах здобувачі освіти звертаються до свого класного керівника, чергового майстра, адміністрації училища за  допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії або цькування.

4.10. Під час відвідування туалетних кімнат не засмічувати каналізацію сторонніми предметами (ганчірки, папір, вата та інші предмети) та вимити руки.

4.11. По дзвінку необхідно прибути в аудиторію згідно розкладу уроків та приготуватися до уроку.

4.12. Усі учні зобов’язані виконувати вимоги чергового майстра.

4.13. Учні повинні підтримувати чистоту в коридорах, буфеті, туалетних кімнатах та на території навчального закладу.

V.     Рекомендації до зовнішнього вигляду здобувачів освіти

5.1. До училища здобувачі освіти повинні приходити в одязі, що відповідає офісному стилю.

5.2. Одяг повинен виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.

5.3. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.

5.4. Знаходитися в училищі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.

5.5. Під час професійно-практичної підготовки учні повинні одягати робочу форму.

VІ.  Поведінка здобувачів освіти в буфеті

6.1.  Під час обіду в буфеті належить дотримуватися добросусідських взаємин  і поводитися пристойно.

6.2. Здобувачі освіти повинні шанобливо ставитись до працівника буфету.

6.3. Учні приходять до буфету після закінчення уроку у визначений час на перервах.

6.4.  Здобувачі освіти дбайливо ставляться до майна буфету.

6.5. Учні мають право взяти до буфету  принесений з дому сніданок.

6.6. Забороняється приходити до буфету  у верхньому одязі та виносити гарячі напої за межі буфету.

 VІІ.      Поведінка  на вулицях, у громадських місцях:

7.1.  Виконувати правила дорожнього руху: рухатися по тротуарах з правого боку, переходити вулицю у визначених місцях на зелене світло світлофора, слідкувати за сигналами повороту транспортних засобів, на зупинках в автобус і тролейбус входити позаду, а в трамвай — попереду.

7.2. Не смітити, не кидати на землю використані квитки, папірці від цукерок та ін..

7.3.  При зустрічному русі — відійти вправо, поступитися дорогою.

7.4.  Допомагати переходити вулицю сліпим, інвалідам, людям похилого віку, дітям. Пропонувати свою допомогу тим, у кого важкі речі.

7.5.  Учням заборонено палити і вживати алкогольні напої, за це вони притягуються до дисциплінарної відповідальності у відповідності до законодавства.

   VIІІ. Участь у громадському житті училища

6.1. Виконувати громадську роботу згідно єдиних систематичних заходів та планів.

6.2. Розвивати в собі виконавчу дисципліну, пунктуальність, уміння підкорятися товаришам і старшим, прямоту, чесність.

6.3. Сприймати справедливу критику, визнавати та виправляти помилки.

6.4. Бути готовим до організаторської діяльності: знати права та обов’язки організатора, рішення приймати колективно, боротися з безвідповідальними відношеннями до порученої справи.

VII. Прикінцеві положення

7.1. За невиконання обов’язків і систематичне порушення Статуту училища, правил внутрішнього розпорядку закладу професійної освіти, невиконання навчальних планів та програм до здобувача освіти, слухача застосовуються такі заходи впливу, як догана, відрахування з навчального закладу. Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з встановлюється його Статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

Із закладу професійної освіти здобувач освіти, слухач може бути відрахований за:

 • Власним бажанням;
 • Незадовільну успішність, поведінку;
 • Невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
 • Вироком суду, що набрав чинності;
 • Грубі порушення навчальної дисципліни,або правил внутрішнього розпорядку закладу.

Здобувач освіти, слухач при відрахуванні з закладу професійної освіти може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

f3
f3   f3
f3 f3 f3 f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3

f4

ped

ped

ped