Наші координати:
61001, м. Харків,
вул. Тюрінська, 5
(098) 058 78 02
Докладніше...
Архіви новин
f3
f3
f3

Документація соціального педагога

Навчально-виховний процес в училищі організований відповідно до вимог:

Забезпечення комфортних і безпечні умов навчання та виховання; створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації відповідно до:

Сприяння формуванню громадянських якостей учнів відповідно до:

Сприяння формуванню національно-патріотичних якостей учнів відповідно до:

Проведення заходів, спрямованих на протидію проявам булінгу в учнівському середовищі відповідно до:

Проведення роботи щодо запобігання та протидії домашньому насильству; проведення заходів щодо профілактики торгівлі людьми; постійне оновлення на сайті матеріалів Національної дитячої гарячої лінії відповідно до:

 • Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлею людьми (2005 р.);
 • Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, №5, ст.35) {Із змінами, внесеними згідно із Законом №2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, №18, ст.73};
 • наказу Міністерства освіти і науки України від 02 жовтня 2018 року №1047
 • «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»;
 • Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 р. , затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2021 р. №145;
 • Плану невідкладних заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 21.04.2021 р. №361;
 • постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 р. №453 «Державна цільова програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»;
 • Додаткового протоколу до Конвенції ООН про боротьбу з транснаціональною органі­зованою злочинністю. Про попередження та припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за неї (ратифіковано Законом України від 04.02.2004 р. №1433-ІV);
 • Закон України від 15.11.2001 року №2789-ІII «Про попередження насильства в сім’ї»;
 • Закон України від 20.09.2011 року №3739-І «Про протидію торгівлі людьми»;
 • Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї (ратифіковано 4 лютого 2004 р.);
f3
f3   f3
f3 f3 f3 f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3
f3

f4

ped

ped

ped