Наші координати:
61001, м. Харків,
вул. Тюрінська, 5
(098) 058 78 02
Докладніше...
Архіви новин
f3
f3

f3
f3
f3

Новини психологічної служби

Формування мотивації здобувачів освіти
під час воєнних дій

23.01.2023

Враховуючи теперішню ситуацію, в якій Україна тимчасово опинилася, важливо пам’ятати: речі, на які ми не здатні вплинути, не мають забирати всі наші ресурси. Одним з найважливіших факторів успішного дистанційного навчання в цей час, є правильна мотивація здобувачів освіти.

Велику частину часу онлайн-учень проводить в самостійному освоєнні матеріалу. У дистанційному навчанні є свої нюанси, при яких деякі види традиційної мотивації працюють не так ефективно. Найчастішою проблемою здобувачів освіти є концентрація уваги. Апатичність учнів цілком може бути пов’язана з тим, що всі ми замкнені у кордонах подій, що відбуваються просто зараз.

Психологічна служба училища постійно шукає нові форми та методи підвищення мотивації учасників освітнього процесу. Кабінет практичного психолога, який працює на єдиній електронній освітній платформі GooglКласс, дозволяє запропонувати деякі психологічні прийоми підтримки фізичної та розумової працездатності здобувачів освіти. Таким чином, посилюється мотивація учнів до навчання, оскільки психологічний стан деяких, не завжди є позитивним.

Варто спрямовувати погляд учнів у майбутнє. Вчити їх прогнозувати, передбачати, будувати плани. Наш фронт – це навчання, бо ми маємо ставати кращими, розумнішими і згодом відбудовувати нашу країну, застосовуючи свої знання.

 


Семінар-тренінг для педагогічного колективу «Основи емоційної безпеки учасників освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій. Стрес як ресурс»

10.01.2023

10.01.2023 року практичним психологом був проведений семінар-тренінг на тему «Основи емоційної безпеки учасників освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій. Стрес як ресурс (з елементами тренінгу)». Практичне заняття проходило у формі відеоконференції на платформі «Zoom», учасниками були майстри виробничого навчання, викладачі, адміністрація училища.

Були розглянуті такі питання:

 • Що таке травматична подія, її вплив на психіку та наслідки.
 • Що таке стрес? Ознаки та стадії стресу.
 • Загальні психологічні рекомендації щодо проведення занять в умовах війни.
 • Як бути більш ресурсним?

Практичний психолог ставила на меті не лише надати учасникам освітнього процесу знання щодо ознак та фаз стресового стану, стресових факторів, стратегій поведінки в стресовому стані, а й сформувати особисту відповідальність за власне життя, здоров’я, емоції та дії, підвищувати рівень стресостійкості. Важливою частиною стали тренінгові вправи для формування практичних навичок саморегуляції в надзвичайних ситуаціях.

 


Тестування «Самооцінка свого психічного стану»

26.12.2022

Підлітковий вік та юність – це період самоаналізу і самооцінок. Важливими індивідуально-психологічними особливостями та основними новоутвореннями юнацького віку є саморефлексія, пізнання власної особистості, розробка життєвих планів, самовизначення, орієнтація на свідому побудову власного життя та поступове зростання в різних сферах життя.

Відповідно до особливостей протікання даного періоду життя, емоційна нестабільність, спрямованість особистості, імпульсивність, експресивність  мають вплив на розвиток особистості цього вікового періоду.

Враховуючи ці особливості, учням І курсу було запропоновано тестове завдання «Самооцінка психічних станів», яке дозволяє оцінити деякі неадаптивні стани (тривога, фрустрація, агресія) і властивості особистості (тривожність, фрустрація, агресивність і ригідність), які можуть негативно впливати на процес соціалізації, спілкування і в результаті на формування самооцінки, тому потребують діагностики з метою їх своєчасної корекції.

Дослідження проводилось в кабінеті практичного психолога, який працює на єдиній електронній освітній платформі Googl Classroom. Більшість здобувачів освіти виявили низький та середній рівень зазначених психічних станів.

Зважаючи на результати дослідження, мета роботи практичного психолога полягає у профілактиці та допомозі в подоланні негативної самооцінки та формування адекватної. Тому одним із шляхів є організація індивідуальної онлайн-роботи та корекційної роботи, які сприяють розвитку самопізнання, формуванню адекватної самооцінки і, як наслідок, самовдосконаленню особистості.

Перспективою подальшої роботи практичного психолога є розробка більш детальних досліджень, психологічних рекомендацій та корекційних програм.


Практичне заняття «Прийоми психологічної самодопомоги»

14.12.2022

Як зберегти психологічну рівновагу у складні часи та не втратити надію на світле майбутнє?

Соціально-психологічна служба училища радить намагатися усвідомлювати свої емоції, ідентифікувати, приймати та, за можливості, працювати з ними. Завдання психолога – дати можливість людині знизити навантаження деструктивного впливу.

Тому віртуальний кабінет практичного психолога, який працює на єдиній електронній освітній платформі GooglКласс, дозволяє отримати психологічну підтримку, співпереживання, психокорекційну допомогу.

Також він створює простір безпеки, розширює уявлення про природні етапи фізіологічного подолання наслідків стресу.

Віковою нормою для підлітка є емоційний рівень реагування на труднощі життя. Тобто підлітки частіше використовують емоційні способи боротьби зі стресом. Враховуючи цю властивість, було розроблено та запропоновано практичне (тренінгове) заняття «Прийоми психологічної самодопомоги». Це ті прийоми, які застосовуються для попередження негативних наслідків психотравмуючих факторів, профілактики нервово-психічних і психо­сома­тичних порушень, поліпшення настрою й розумової працездатності, подолання шкідливих звичок тощо.

Під час обговорення ставилися такі питання:

 • Чи легко виконувати завдання?
 • Які думки й почуття виникають під час їх виконання?
 • Які засоби вам сподобались найбільше, а які найменше?
 • Коли доречно і коли недоречно використовувати запропоновані прийоми?

Загалом, очікуються наступні результати практичного заняття (тренінгу):

 • поглиблення розуміння змісту прийомів психологічної самодопомоги;
 • набуття умінь застосування цих прийомів;
 • розвиток психологічної культури і психогігієнічної компетентності особистості;
 • розкриття та активізація творчого потенціалу учнів.

Планується подальший розвиток та вдосконалення цього напрямку роботи через збагачення його новими прийомами та засобами.


Психолого-педагогічний семінар

28.11.2022

28 листопада 2022 року в училищі був проведений психолого-педагогічний семінар для майстрів виробничого навчання, викладачів та вихователів на тему: «Соціально-психологічна адаптація учнів в умовах воєнного стану та дистанційної освіти». Метою семінару була соціально-психологічна підтримка здобувачів освіти та педагогів під час навчання у воєнний час.

Вирішувались завдання надання першої психологічної допомоги учням у стані тривоги, гострої кризи, як першу психологічну допомогу може надавати не лише психолог, а й класний керівник, майстер виробничого навчання та будь хто.

Матеріали психолого-педагогічного семінару пропонують дієві практичні рекомендації для успішної адаптації учнів до нових умов навчання у період дистанційного навчання під час воєнних дій. Також аналізується взаємозв’язок самоефективності та адаптації, визначаються заходи з формування готовності до самоорганізації під час соціальних викликів. Розглянуті такі теми:

 • «Організація психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання під час воєнних дій» (практичний психолог ВИШНЕВСЬКА Лариса);
 • «Перша психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях. Алгоритм дій» (практичний психолог ВИШНЕВСЬКА Лариса);
 • «Поговоримо про важливе: Безпека в соціальних мережах під час воєнного стану» (соціальний педагог КУРГАНСЬКА Тетяна);
 • «Практичні поради щодо психологічної підготовки до навчання
  в умовах воєнного стану» ( майстер в/н, класний керівник гр.20-21 С’ЄДІНА Інна);
 • «Психологічна та емоційна підтримка під час воєнних дій (практичні поради психолога)» (практичний психолог ВИШНЕВСЬКА Лариса).

В цілому весь семінар був спрямований на ознайомлення з проблемами психологічного здоров’я учнів та педагогів в період війни, пошуку ресурсів та практикам підтримки. Також семінар сприяв формування готовності у педагогів мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, психологічної обізнаності, оволодіння ефективними способами та засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості та рефлексії.

Матеріали семінару педагогічні працівники училища можуть переглянути тут https://drive.google.com/drive/folders/1RIeh9kGQsUEstaq2fbAB87mWhEG54iZW?usp=share_link


Крокуємо до толерантності: «Толерантність починається з мене…»

16.11.2022

Ми продовжуємо поширювати толерантність разом.

У 1989 р. Організація Об’єднаних Націй прийняла Конвенцію про права дитини. 16 листопада жителі багатьох країн світу відзначають Міжнародний день толерантності або День терпимості. Це свято було засновано в 1986 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН.

Саме сьогодні, 16 листопада, у Міжнародний День толерантності, є чудова нагода приєднатися до цього свята та розвинути свою людяність. В нашому училищі є чудова традиція в цей день створювати емблему толерантності. Незважаючи на складні обставини, ми зробили це онлайн на платформі Google Classroom. Кожен учень малював емблему окремо, але ми обов’язково об’єднаємо наші малюнки.

«Людина може обійтись без багатьох речей, але не без іншої людини», – сказав один учений. Навіть на самоті вона подумки звертається до інших людей. Попри все, людські стосунки нерідко спричиняють проблеми: непорозуміння, суперечки, конфлікти. Щоб запобігти цьому, треба навчитися ладнати з різними людьми. Толерантність – це мистецтво жити в світі несхожих людей та ідей. Толерантність – це терпимість до думок, поведінки та поглядів інших.

Ланцюг побажань від нашого училища втілився у «золоте правило моралі»: «Відноситись до всіх так, як ти бажаєш, щоб відносились до тебе». Наша Земля – це місце, де ми можемо любити один одного, дотримуватись традицій і продовжувати історію планети Толерантності.

 


Толерантність врятує світ

11.11.2022

Толерантність – саме те, чого так не вистачає зараз людям: терпіння, терпимість, розуміння, дружнє ставлення, спокій, адекватне сприйняття.

В цьому році проведення заходів до Міжнародного дня толерантності припало на період дистанційного навчання. Але це не вплинуло на реалізацію запланованих заходів. Весь листопад місяць проходить з твердженням: «Ми різні, але ми разом».

Саме в цей час, коли весь світ відзначає Міжнародний День толерантності, є чудова нагода допомогти учням зрозуміти інших та розвинути людяність. День толерантності – це не просто формальна подія для підвищення загальної обізнаності, а дієвий інструмент, що сприяє створенню здорової психологічної атмосфери в групі та запобіганню насилля.

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності (16 листопада) та з метою формування в учнів активної життєвої позиції на інтерактивній платформі Google Classroom у віртуальному психологічному кабінеті учням було пропоновано практичне завдання «Людина починається з добра». Завдання передбачало розширення в учнів інформаційного поля з проблеми толерантності; розвиток емпатії; виховання гуманності, доброзичливості, чуйності, терпимості до інших людей, поваги до їхньої індивідуальності, традицій, історії, культури, сприяння формуванню досвіду толерантної поведінки.

Учням було пропоновано пройти унікальний тест на толерантність, адаптований під онлайн-опитування. Метою тестування було не тільки перевірка людяності та обізнаності, але й поповнення власної скарбнички знань. Отже, за підсумками тестування: найбільш вираженими особистими рисами учні вважають такі: терпимість, чуйність, вміння володіти собою, доброзичливість, вміння слухати співрозмовника, тактовність, почуття гумору. В той час, за підсумками відповідей, учням бракує таких якостей особистості як: довіра, альтруїзм, самокритика, прихильність до інших.

Отже, ми вважаємо, що виховання толерантності є дуже важливим завданням закладу освіти.

Ми не зможемо відразу зробити толерантними ні свою поведінку, ні поведінку інших людей. Однак важливий навіть один маленький крок у цьому напрямку.

Проявляти толерантність – це означає розуміти один одного, ставитися один до одного терпимо, щоб будувати мирне майбутнє.

 


Психологічне здоров’я та адаптація до навчання

12.10.2022

Учнівське життя починається з першого курсу. І тому успішна, ефективна, оптимальна адаптація першокурсників до навчання – запорука подальшого становлення майбутнього фахівця, розвиток особистості, збільшення життєвих перспектив, усвідомлення свого місця у суспільстві.

Ми перебуваємо в надзвичайних умовах воєнного стану. Необхідність в психологічній адаптації учнів виникає, перш за все, в зв’язку з особливостями дистанційного навчання та на тлі стресу від воєнних дій.

Навчання у такий складний час – це виклик не тільки для учнів, а й для педагогів. Але ми прийняли цей виклик – робити все можливе: піклування, безумовна любов майстрів в/н, класних керівників до учнів та підтримка допомагає їм стабілізувати психологічний стан дітей.

З метою всебічної психологічної підтримки та допомоги в училищі працює віртуальний психологічний кабінет на єдиній електронній освітній платформі Google Classroom. Проводилися  онлайн-опитування психологічної адаптивності здобувачів освіти щодо труднощів, з якими вони стикаються протягом адаптаційного періоду. Також будо проведено онлайн-тестування «Мої життєві цінності», яке дало змогу виявити найголовніші цінності: гарне здоров’я та високий рівень життєвої енергії, щаслива родина, кар’єра. 11.10.22 р. в групі 4-22 «Перукар (перукар-модельєр). Манікюрник. Педикюрник» на платформі Google Meet проведена адаптаційна бесіда. Ми обговорили як справлятися зі стресом в кризовій ситуації, адже дуже важливо в наш час зберігати як фізичне, так і ментальне здоров′я. Також дівчатка ще раз одержали інформацію про збереження власного психічного та фізичного ресурсу.

Сподіваємось, що такі зустрічі і в подальшому будуть давати змогу розвивати здібності до самопізнання; формувати навички спілкування; виховувати почуття оптимізму, бажання долати труднощі й перешкоди; сприяти корекції системи цінностей та потреб учнів.

Бережімо себе та близьких!

 


Віртуальні кабінети а роботі практичного психолога та соціального педагога

10.10.2022

В рамках дистанційної роботи в нашому училищі актуальними є усі напрямки діяльності освітнього процесу. Першу психологічну допомогу та емоційну підтримку  проводять усі педагогічні працівники училища. Але особливої важливості в цей непростий час набуває організація роботи соціально-психологічної служби.

Психологічна допомога та емоційна підтримка фахівцями проводиться систематично і поетапно. З вересня 2022 року практичний психолог Вишневська Л.В. та соціальний педагог Курганська Т.Ю. організували свою роботу з використанням дистанційних технологій (Zoom,  WhatsApp, соцмережі, електронна пошта). Були створені віртуальні кабінети практичного психолога та соціального педагога, які працюють на єдиній електронній освітній платформі Googl Клас, що визначена закладом для організації освітнього процесу під час дистанційного навчання.

До Віртуальних кабінетів практичного психолога та соціального педагога були під’єднані групи 1-4 курсів, всього 19 груп.

Практичним психологом Вишневською Л.В. були розроблені практичні завдання, які  спрямовані на адаптацію здобувачів освіти до умов навчання, навчанню способам саморегуляції у стресових ситуаціях, збереженню свого здоров’я та напрацюванню механізму стресостійкості.

Також віртуальні кабінети дають змогу фахівцям соціально-психологічної служби впроваджувати онлайн-консультування. Наразі додалися звернення щодо психологічної підтримки дітей в умовах війни: зросла потреба у наданні психологічної допомоги, зокрема екстреної, у подоланні стресу, переживанні втрати, дітям, які зазнали ушкоджень, стали біженцями, внутрішньо переміщеними особами.

Соціальний педагог Курганська Т.Ю. у віртуальному кабінеті  організувала просвітницько-профілактичну роботу з учасниками освітнього процесу. Жоден учень не залишився без уваги. Так, для учнів першого курсу був наданий для ознайомлення інтерактивний урок з питань мінної безпеки. Для учнів другого курсу проведена профілактика здорового способу життя: «Здоровий спосіб життя, принципи й складові». Учнів третього та четвертого курсів у черговий раз попередили про принципи безпечної міграції, підняли питання  протидії торгівлі людьми та безпеку життя.

Робота надалі продовжується. Є зворотній зв’язок. Плануємо нові заходи.

f3
f3
f3
f3
f3

f4

ped

ped

ped